• Prawo cywilne​​
 • Prawo gospodarcze​
 • Prawo spółek handlowych​
 • Prawo korporacyjne​
 • Prawo spadkowe​
 • Stwierdzenie nabycia spadku​
 • Dział spadku​
 • Prawo rodzinne​
 • Rozwody​
 • Podział majątku​
 • Sporządzanie pism procesowych; wezwania do zapłaty, pozwy, sprzeciwy od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia​
 • Sporządzanie regulaminów szkoleń, konkursów, płatności online​
 • Reprezentacja w sprawach procesowych​
 • Stała obsługa przedsiębiorców i spółek

 • Wezwania przedsądowe​
 • Windykacja sądowa​
 • Wnioski egzekucyjne​
 • Skargi na czynności komornicze​
 • Powództwa przeciwegzekucyjne​
 • Prowadzenie/Wsparcie w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych​
 • Analizy​
 • Opinie prawne z uwzględnieniem poglądów doktryny i orzecznictwa
 • Przygotowanie wstępnego pisma z zaproszeniem do rozmów ugodowych i przeprowadzenie negocjacji​
 • Negocjacje umów, kontraktów, zleceń

Potrzebujesz pomocy w założeniu Fundacji ? Przeprowadzę Cię przez cały proces

 • Weryfikacja i sporządzanie umów​
 • Reklamacje​
 • regulaminy

Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji przetargowych