Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów prowadzę szkolenia, dedykowane przede wszystkim dla pracowników, kadry menedżerskiej oraz członków organów zarządzających.

Tematyka szkoleń przeprowadzanych, jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta.

Organizuję zarówno dopasowane do potrzeb szkolenia zamknięte, jak i szkolenia otwarte skierowane do szerszego grona odbiorców.

Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, starannie przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy, a w dalszym okresie pozwalają wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej.

Tematy i programy szkoleń, jak również sposób prezentacji tematu i stopień zaawansowania dostosowane są każdorazowo do potrzeb naszych Klientów.

Moje szkolenia są szyte na miarę!

Proponuję również szkolenie i podjęcie działań w Twojej firmie z tematyki Metodologii Kaizen

Posiadam certyfikat KAIZEN COACH

Filozofia Kaizen

„Kaizen” to w tłumaczeniu na język polski poprawa, zmiana na lepsze, polepszenie. Oznacza ono japońską filozofię biznesową polegającą na ustawicznym poprawianiu i ulepszaniu procesu zarządzania i produkcji na wszystkich szczeblach.

Celem takiego postępowania jest skrócenie czasu realizacji procesu, poprawa jakości wytwarzanych produktów, dostosowywanie technicznych elementów systemu, redukcja kosztów, poprawa ergonomii stanowisk roboczych oraz tworzenie kryteriów oceny i nagradzania.

10 zasad Kaizen

Koncepcja Kaizen proponuje 10 zasad, których stosowanie pozwala na stopniowe ulepszanie pracy, na każdym etapie i na każdym szczeblu.

  1. Problemy stwarzają możliwości. To podejście jest dość obce polskiej mentalności, jednak tym bardziej warto wdrożyć je w życie.
  2. Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (metoda i technika 5 why), próbując dojść do źródła problemu.
  3. Bierz pomysły od wszystkich.
  4. Bierz pod uwagę rozwiązania możliwe do wdrożenia.
  5. Nie trzymaj się kurczowo ustalonego stanu rzeczy.
  6. Twierdzenie, że czegoś nie da się zrobić, to zbędna wymówka.
  7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te doskonałe.
  8. Zamiast pieniędzy użyj sprytu.
  9. Wszelkie pomyłki koryguj na bieżąco.
  10. Ulepszanie nie ma końca.

Kaizen w przedsiębiorstwie

Stosowanie metody kaizen w przedsiębiorstwie nie sprowadza się wyłącznie do tego, by produkt lub usługa spełniały określone wymagania. Polega ona na zmianie stylu życia, które ma opierać się na niekończącym się procesie ulepszania. Dlatego też jej podstawę stanowi nieustanne zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli. Kaizen stanowi odpowiedź na tradycyjne podejście do zautomatyzowanej produkcji, niewymagającej świadomej oceny wykonywanych zadań. Koncepcja kaizen wspierana jest często innymi zasadami, takimi jak ergonometria, ergonomia czy ekonomika ruchów elementarnych.

Jesteś zainteresowany? Zapraszam do kontaktu  KONTAKT