W ramach praktyki Kancelaria prawna świadczy usługi

 • udzielanie porad prawnych, konsultacji prawnych i wyjaśnień tekstów aktów prawnych
 • kompleksowa obsługa spraw z zakresu Prawa cywilnego​, rodzinnego, w tym sporządzanie pozwów rozwodowych
 • sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych w sprawach cywilnych

Doradztwo prawne Kancelarii obejmuje również postępowania spadkowe z zakresu

 • doradztwa w zakresie dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego
 • stwierdzenia nabycia spadku
 • działu spadku
 • zachowku
 • wydziedziczenia
 • doradztwa w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku
 • udzielenia pomocy w postępowaniu przed Urzędem Skarbowym odnośnie uregulowania podatku od spadków i darowizn

Służę poradą prawną oraz pomocą z udzieleniem odpowiedzi na pytania, tj.:

  • Jak rozwiązać sprawę spadku bez testamentu?
  • Czym dokładnie jest spadek?
  • Jak sporządzić testament?

Oferuję usługi prawne w sprawach pracowniczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do których należy.:

 • doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców
 • przygotowywanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, porozumień, regulaminów i innych umów

Chcesz szybko i skutecznie odzyskać dług?

Od wielu lat specjalizuję się w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Przygotowanie wstępnego pisma z zaproszeniem do rozmów ugodowych, przeprowadzenie negocjacji​ oraz sporządzenie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia
 • Prowadzenie sądowej windykacji należności, w tym zawieranie ugód sądowych
 • Sporządzanie wniosków egzekucyjnych​
 • Nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego

OBSŁUGA PROBLEMÓW PRAWNYCH SPOZA OFERTY PODSTAWOWEJ

JEŚLI MASZ INNY PROBLEM PRAWNY NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE – SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ, Z PEWNOŚCIĄ CI POMOGĘ  KONTAKT