Oferuję wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych, przy uwzględnieniu potrzeb Klienta.

Moja oferta obejmuje poniższy zakres usług:

 • Konsultacje i porady prawne
 • Prawo cywilne​, w szerokim ujęciu
 • Prawo spadkowe (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku, doradztwo w zakresie rozporządzeń spadkowych)
 • Prawo rodzinne​, w tym sporządzanie pozwów rozwodowych, podział majątku​, alimenty​
 • Sporządzanie pism procesowych; pozwy, sprzeciwy od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia​
 • Sprawy o odszkodowanie (m.in. odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu naruszenia umowy, odpowiedzialności ubezpieczyciela)

Chcesz szybko i skutecznie odzyskać dług?

Od wielu lat specjalizuję się w świadczeniu pomocy prawnej, w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania:

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Przygotowanie wstępnego pisma z zaproszeniem do rozmów ugodowych, przeprowadzenie negocjacji​ oraz sporządzenie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia
 • Prowadzenie sądowej windykacji należności, w tym zawieranie ugód sądowych
 • Sporządzanie wniosków egzekucyjnych​
 • Nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego