W ramach współpracy biznesowej, realizuję w imieniu Klienta wszelkie formalności związane z założeniem i rejestracją wszystkich spółek prawa handlowego.

Klientom – firmom zapewniam kompleksową obsługę prawną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, w tym świadczę usługi w zakresie:

 • Konsultacji i porad prawnych
 • Prawa spółek handlowych
 • Prawa gospodarczego
 • Przygotowywania opinii i analiz prawnych
 • Opiniowania projektów umów i kontraktów
 • Przygotowywania projektów aktów wewnętrznych, regulaminów
 • Dochodzenia/windykacji roszczeń powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Opracowywania i weryfikacji dokumentacji przetargowych
 • Negocjacji umów/kontraktów
 • Cesji wierzytelności

Chcesz szybko i skutecznie odzyskać dług?

Od wielu lat specjalizuję się w świadczeniu pomocy prawnej, w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania:

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Przygotowanie wstępnego pisma z zaproszeniem do rozmów ugodowych, przeprowadzenie negocjacji​ oraz sporządzenie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia
 • Prowadzenie sądowej windykacji należności, w tym zawieranie ugód sądowych
 • Sporządzanie wniosków egzekucyjnych​
 • Nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego

Dzięki obsłudze prawnej przedsiębiorców, możliwe jest sprawne i efektywne działanie przedsiębiorstwa.