Zapewniam pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania

W szczególności oferuję usługi w zakresie tworzenia i opiniowania umów: 

 • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług
 • umowy o pracę
 • dzierżawy, najmu, w tym najmu okazjonalnego
 • darowizny, użyczenia 
 • umowy przedwstępne sprzedaży
 • umowy przetargowe, w tym opracowywanie i weryfikacja dokumentacji przetargowych
 • umowy cesji wierzytelności lub długu

Świadczę usługi w zakresie sporządzania analiz biznesowych, opinii prawnych, z uwzględnieniem poglądów doktryny i obowiązującego orzecznictwa.

Oferuję kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości.

Obszarami, w których działam, są m.in.:

 • obsługa prawna agencji nieruchomości
 • inwestycje w nieruchomości
 • tworzę i opiniuję projekty umów sprzedaży, dzierżawy, odstępnego, najmu w tym najmu okazjonalnego
 • doradzam i przygotowuję niezbędne dokumenty w sprawach o zasiedzenie

OBSŁUGA PROBLEMÓW PRAWNYCH SPOZA OFERTY PODSTAWOWEJ

JEŚLI MASZ INNY PROBLEM PRAWNY NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE – SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ, Z PEWNOŚCIĄ CI POMOGĘ               KONTAKT