Zapewniam pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. 

W szczególności oferuję usługi w zakresie umów: 

  • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług
  • umowy o pracę
  • dzierżawy, najmu, w tym najmu okazjonalnego
  • darowizny, użyczenia 
  • umowy przedwstępne sprzedaży
  • umowy przetargowe, w tym opracowywanie i weryfikacja dokumentacji przetargowych
  • umowy cesji wierzytelności lub długu

Świadczę usługi w zakresie sporządzania analiz biznesowych, opinii prawnych, z uwzględnieniem poglądów doktryny i obowiązującego orzecznictwa.

Posiadam duże doświadczenie w sporządzaniu regulaminów sprzedaży internetowej/stacjonarnej, organizowania i sprzedaży szkoleń oraz płatności online.