Chcesz założyć Fundację i potrzebujesz pomocy ? Przeprowadzę Cię przez cały proces.

Kto może założyć fundację ?

Fundacje może założyć osoba fizyczna, niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania, jak również osoba prawna. Często fundację tworzy kilka osób które łączy ten sam cel, lecz możliwe jest także założenie i prowadzenie fundacji tylko przez jednego człowieka – fundatora. Co ważne, fundacja posiada własną osobowość prawną, co za tym idzie, jest ona niezależnym podmiotem prawa.

Rola fundatora w fundacji

Fundator jest bardzo ważnym elementem procesu powoływania fundacji. To fundator lub fundatorzy w formie aktu notarialnego oświadczenia o ustanowieniu fundacji i przeznaczeniu na jej rzecz określonego majątku powołują ją do życia. To również fundator jest odpowiedzialny za zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak działa fundacja ?

Akt prawny

Podstawowym aktem prawnym regulującym fundacje w Polsce jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2023.0.166, z późn. zm.). Ustawa ta określa kwestie związane z działalnością fundacji, sposób ich tworzenia, zasady rejestracji, kompetencje zarządu oraz zasady ich likwidacji.

Statut fundacji

Podstawą każdej fundacji jest jej statut – ten dokument, który sporządza fundator, zawiera wszystkie ważne informacje o fundacji takie jak jej nazwa, określone cele i struktury organizacyjne jak również formy i zakres działalności fundacji. Jest zbiorem zasad, które określają funkcjonowanie zarządu – a bez zarządu fundacja nie może działać.

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą ?

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie żeby fundacja prowadziła działalność gospodarczą, a dochody przeznaczała na realizowanie celów statutowych.

W fundacji mogą również pracować osoby w oparciu o umowę o pracę, zlecenie czy wykonywać dla fundacji umowę o dzieło. Niezależnie od tego czy wykonują pracę związaną z realizacją celów statutowych czy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

OBSŁUGA PROBLEMÓW PRAWNYCH SPOZA OFERT PODSTAWOWEJ

JEŚLI MASZ INNY PROBLEM PRAWNY NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE – SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ, Z PEWNOŚCIĄ CI POMOGĘ KONTAKT