Oszustwo w Internecie

Zwalczanie nadużyć w Internecie ?Uda się uchwalić nowe przepisy ? ✔ Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.Będzie lekarstwo na zmniejszenie liczby przypadków nadużyć w komunikacji …