Oszustwo w Internecie

Zwalczanie nadużyć w Internecie ?
Uda się uchwalić nowe przepisy ?

✔ Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.
Będzie lekarstwo na zmniejszenie liczby przypadków nadużyć w komunikacji elektronicznej ?
Będziemy czuć się bardziej bezpieczni ?

Zamiar oszustwa przez Internet – przestępstwo oszustwa określone jest w art. 286 § 1 KK i jest przestępstwem umyślnym zaliczonym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych.

✔ Usługi dostarczane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych są coraz częściej wykorzystywane przez przestępców:
👉 podszywanie się pod numer zaufanych instytucji i wykonywanie telefonu z rzekomo prawdziwego numeru. W ten sposób są podejmowane próby do nakłaniania ofiar do niekorzystnego dla nich działania (zjawisko CLI spoofing)

👉 fałszywe krótkie wiadomości tekstowe SMS. Oszuści, podszywając się pod zaufane instytucje, próbują nakłonić nieświadome ofiary do ujawnienia danych osobowych, informacji o karcie kredytowej, czy zainfekować urządzenie, poprzez kliknięcie w link w wiadomości (zjawisko smishingu).

👉 generowanie sztucznego ruchu – jest to inicjowanie długich, wielogodzinnych połączeń, które nie niosą ze sobą żadnej treści (tzw. głuche telefony)

Jakie jest planowane rozwiązanie ? ✍
✔ Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli w szczególności: 
  ▪ blokować krótkie wiadomości tekstowe, które zawierają treści zgodne ze wzorcem wiadomości (znamiona smishingu), przekazanym przez CSIRT NASK (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), który będzie monitorował występowanie tego nadużycia,
  ▪ blokować połączenia głosowe, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

✔ Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie prowadził wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych.

✔ Wniosek o wpis numeru do wykazu będą mogły złożyć jednostki sektora finansów publicznych, banki, inne instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe.

✔ Na poziomie ustawowym zostanie umocowana lista ostrzeżeń dotyczących domen internetowych, które służą do wyłudzeń danych i środków finansowych użytkowników Internetu.

✔ Dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą musieli stosować mechanizmy uwierzytelnienia poczty elektronicznej przy świadczeniu tej usługi.

✔ Wprowadzone zostaną kary dla osób dopuszczających się nadużyć w komunikacji elektronicznej. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *