Zastrzeżenie numeru PESEL

Od 17 listopada 2023 r. obywatele mogą skorzystać już z usługi zastrzeżenia numeru PESEL. Mogą z niej skorzystać wszystkie osoby pełnoletnie. Zastrzec swój PESEL można stacjonarnie w urzędzie lub online …

Warto sprawdzać fałszywe sms-y

Phishing – to jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS. Wykorzystuje inżynierię społeczną, czyli technikę polegającą na tym, że przestępcy internetowi próbują Cię oszukać i spowodować, …