Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości polega na legalnym przejęciu na własność cudzej działki, mieszkania lub domu. Następuje ono po 20 lub 30 latach nieprzerwanego, samoistnego posiadania nieruchomości, czyli władania nią jak właściciel. To, który z tych okresów bierze się pod uwagę, zależy od dobrej lub złej woli osoby, która dokonała zasiedzenia.

Art. 172 kodeksu cywilnego:

§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Dobra wiara – w przypadku zasiedzenia jest wówczas, gdy osoba użytkująca nieruchomość mylnie sądziła, że faktycznie jest jej właścicielem. Chodzi o autentyczną pomyłkę bez intencji oszukania kogokolwiek.

Zła wiara – ma miejsce w przypadku, gdy ktoś doskonale wiedział, że korzysta z cudzej nieruchomości, ale nic z tą wiedzą nie zrobił.

Przerwanie biegu zasiedzenia – kiedy następuje?

Pewne sytuacje powodują, że przerwany zostaje bieg zasiedzenia, czyli okres, który musi upłynąć, żeby do zasiedzenia doszło. Przerwanie następuje przede wszystkim w sytuacji, gdy osoba władająca nieruchomością podejmuje jakieś kroki prawne, których celem jest ustalić lub potwierdzić swoje prawo do danej nieruchomości. 

Przykładowo:

 • wytacza przeciwko komuś pozew o wydanie nieruchomości,
 • składa wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej,
 • składa wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Czy każdą nieruchomość można zasiedzieć?

Ponieważ zasiedzenie polega na przejęciu prawa własności, zasiedzieć można tylko taką nieruchomość, która może być przedmiotem odrębnej własności. Przykładem może być:

 • zasiedzenie mieszkania,
 • zasiedzenie domu,
 • zasiedzenie działki.

Nie można zasiedzieć np. pojedynczego pomieszczenia w budynku, bo jest ono tylko częścią większej nieruchomości i nie da się go nabyć na własność.

Wniosek o zasiedzenie. Jaka jest procedura?

Jeśli zostały spełnione warunki zasiedzenia i upłynął odpowiedni czas, nieruchomość automatycznie zmienia właściciela. Żeby jednak zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami w przyszłości, warto złożyć w sądzie wniosek o zasiedzenie.

Wniosek składa się w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego. We wniosku należy wskazać:

 • co sąd ma zrobić (czyli stwierdzić zasiedzenie),
 • o jaką nieruchomość chodzi (wymiary, położenie, numer księgi wieczystej, numer działki),
 • w jaki sposób doszło do zasiedzenia (okoliczności, dowody na użytkowanie nieruchomości itp.),
 • osobę, która dokonała zasiedzenia,
 • okres, w którym nastąpiło zasiedzenie,
 • wartość nieruchomości,
 • wszystkie osoby zainteresowane,
 • poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobierców.

Do wniosku dołącza się odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie prawnym nieruchomości, a także wypis z rejestru gruntów i wyrys mapy ewidencyjnej.

Po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania sąd potwierdzi, że nieruchomość stała się własnością nowego właściciela. Otrzyma on na piśmie stosowne postanowienie potwierdzające jego prawo do domu, mieszkania czy działki.

Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *