Prawo spadkowe 2023 r.

#Prawo spadkowe – zmiany w 2023 r. 👩‍⚖️
Rządzący przyjęli projekt zmian w Kodeksie cywilnym. Na chwilę obecną projekt został przyjęty przez Radę Ministrów.
Jakich zmian konkretnie należy się spodziewać?
Zmiany mają na celu lepsze zabezpieczenie sytuacji prawnej spadkobierców, uporządkowanie i co najważniejsze, przyspieszenie procedur.
Rządzący, wzięli pod lupę sytuację prawną małoletnich, osoby ubezwłasnowolnione oraz dalszych krewnych spadkodawcy.
👉 pierwsza zmiana; ograniczenie kręgu spadkobierców. Dotyczyć będzie to tzw. trzeciej grupy. Według nowych przepisów do potencjalnych spadkobierców należeć będą dziadkowie, rodzeństwo rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Z dziedziczenia mają być wyłączeni zstępni dziadków spadkobierców (wnuki stryjeczne lub cioteczne).
Zmiana słuszna moim zdaniem – skróci to znacząco czas trwania postępowania i ograniczy potrzebę poszukiwania z urzędu przez sąd i wzywania na rozprawę dalszych krewnych, którzy bardzo często nie zdawali sobie nawet sprawy ze śmierci spadkodawcy.
👉 druga zmiana; zawieszenie 6 miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, na czas trwania procedur w sądzie opiekuńczym.
Zmiana ma dotyczyć osób nieletnich oraz ubezwłasnowolnionych, wobec których dotychczas spadek bardzo często im przepadał z powodu niedopilnowania formalności (oświadczenie muszą złożyć w ich imieniu opiekunowie, które musi być poprzedzone zezwoleniem sądu opiekuńczego)
👉 trzecia zmiana; dotyczy osób uznanych za niegodnych dziedziczenia. Zgodnie z nowym prawem spadkowym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, odrzuceniu go albo przyjęciu, będzie decydował sąd spadku, a nie jak do tej pory sąd opiekuńczy.
Ma być wprowadzona również możliwość uznania za niegodne dziedziczenia osoby, które uporczywie uchylają się obowiązku alimentacyjnego lub obowiązku pieczy nad spadkodawcą.
Brzmi obiecująco? Trzymam kciuki za pomyślne głosowanie, prawdopodobnie, w pierwszej połowie 2023 r.

Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu  KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *