Zastrzeżenie numeru PESEL

Od 17 listopada 2023 r. obywatele mogą skorzystać już z usługi zastrzeżenia numeru PESEL. Mogą z niej skorzystać wszystkie osoby pełnoletnie. Zastrzec swój PESEL można stacjonarnie w urzędzie lub online …