Zasiłek opiekuńczy 2023 r.

#Zasiłek opiekuńczy – obecny stan prawny 🤓

Warunek: aby otrzymać zasiłek, należy podlegać ubezpieczeniu chorobowemu.

Uwaga! W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub mających zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, czy innej umowy agencyjnej, ubezpieczenie jest dobrowolne.

💰 Wypłata zasiłku: w dużych przedsiębiorstwach zasiłek wypłaca pracodawca, a w tych, gdzie zatrudnienie jest poniżej 20 pracowników – zasiłek wypłaca ZUS.

Uwaga! Aby wypłata była jak najszybsza – trzeba złożyć wniosek do ZUS. Sam ubezpieczony może dostarczyć do ZUS oryginał podpisanego wniosku Z-15A/Z-15B lub

➕ u płatnika składek — na przykład u twojego pracodawcy — jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 osób,

➕ u płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek — jeśli płatnik zatrudnia do 20 osób (wydruk zwolnienia elektronicznego złóż u płatnika składek), w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek — jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.

Uwaga! Wniosek składamy: pocztą tradycyjną, osobiście, przez płatnika składek lub można skorzystać ze swojego profilu PUE i przekazać Z-15A/Z-15B z podpisem elektronicznym.

Długość trwania zasiłku:

✅ do 60 dni w roku, na opiekę nad:

· chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat,

· zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat w określonych przepisami sytuacjach, np. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy przedszkola.

Uwaga! Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka, jednak zasiłek może otrzymać tylko jeden z rodziców.

✅ do 30 dni w roku, na opiekę nad:

· niepełnosprawnym dzieckiem, które ukończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat,

· chorobą albo pobytem w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem,

· chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat.

Uwaga! 30 dni przysługuje, jeśli dziecko niepełnosprawne ma: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy.

✅ jeśli musimy zająć się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat, (które nie jest z niepełnosprawnością) lub innym chorym członkiem rodziny (m.in. małżonkiem, rodzicem, wnukiem, rodzeństwem, teściami, dziadkami), to zasiłek przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

👁 Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *