Zadatek czy zaliczka – co lepsze?

Zadatek i zaliczka to dwa pojęcia, które często pojawiają się w umowach dotyczących różnego rodzaju transakcji – zakupu produktów, wykonywania usługi czy zakupu nieruchomości.

Często te dwie formy są ze sobą mylone, dlatego warto zapoznać się z ich definicją i konsekwencjami, w przypadku, kiedy zawarta umowa nie dojdzie do skutku

Może w pierwszej kolejności do tablicy wywołamy zaliczkę 😊

Pojęcie zaliczki nie zostało niestety uregulowane w przepisach, jednak podobnie jak zadatek ma stanowić część finalnej opłaty za towar lub usługę.

Jaka zatem jest różnica?

W przypadku braku finalizacji umowy lub usługi, zaliczka podlega zwrotowi, przy czym zazwyczaj obejmuje on jedynie kwotą wpłaconą.

Zaliczka jest bardziej formą rezerwacji produktu lub usługi, dlatego w przypadku niezrealizowania umowy, podlega zwrotowi bez względu na to, która ze stron jest winna jej niedotrzymania. Oznacza to, że kupujący może liczyć na jej zwrot, nawet wtedy, gdy sam się rozmyśli. Zaliczka uznawana jest bardziej za ochronę kupującego niż sprzedającego, który mógł już ponieść w związku z zawarciem umowy pewne koszty.

Natomiast w przypadku, gdy umowa zostanie zrealizowana, zaliczka stanowi część zapłaty, co oznacza, że kupujący wpłaca później jedynie różnicę między kwotą finalną, a wpłaconą zaliczką.

W praktyce znaczy to, że zaliczka jest jedynie elementem wynagrodzenia, a nie zabezpieczeniem umowy.


A o co chodzi z tym zadatkiem 😊

Zadatek ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie wykonania umowy i jest ochroną finansową w momencie, gdy umowa nie dojdzie do skutku.

Zadatek może mieć również charakter rzeczowy, nawet gdy przedmiotem umowy jest świadczenie pieniężne.

Jeśli natomiast nie dojdzie do wykonania umowy lub usługi przez jedną ze stron, to ta druga strona może od niej odstąpić. W konsekwencji zachowuje otrzymany zadatek, a jeśli sama go dała to może zażądać kwoty dwukrotnie wyższej.

Tym samym dyscyplinuje to obie strony w dotrzymaniu warunków zawartej umowy.

Zwracam szczególną uwagę, aby przy zawieraniu umowy, precyzyjnie wskazać, czy wpłacona kwota będzie zadatkiem czy też zaliczką. Jednocześnie trzeba liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami takiego zapisu. 

Czy zadatek lub zaliczka stanowią przychód?

Zadatek lub zaliczka nie stanowią przychodu, aż do momentu wydania towaru lub wykonania usługi. W związku z tym otrzymana zaliczka (przedpłata) będzie obojętna dla podatku dochodowego.  

Inaczej mówiąc, wpłacony zadatek lub zaliczka mogą zostać zaksięgowane jako przychód, dopiero po sfinalizowaniu umowy. Księguje się go na podstawie faktury końcowej.

Jeśli masz problem z odzyskaniem wpłaconej zaliczki lub zadatku, a zawarta przez Ciebie umowa nie może być sfinalizowana z winy drugiej strony; zapraszam do kontaktu. Pomogę odzyskać Twoje pieniądze.

Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *