Ogrodzenie w zabudowie sąsiedzkiej – kto zapłaci za płot? Ja, sąsiad, wspólna inwestycja?

Zapraszam do zapoznania się z możliwościami

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 154 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.0.1360 ze zm.), domniemywa się, że mury i płoty, które znajdują się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów.

W związku z tym korzystający z takich urządzeń – a zatem sąsiedzi – obowiązani są do wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania.

Czy zawsze?

W świetle obowiązujących przepisów prawa, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Zależy to przede wszystkim od tego, jak poprowadzona jest linia ogrodzenia.

Jeżeli ma to miejsce w linii rozgraniczenia obu działek, wtedy sąsiad może nie wyrazić zgody na stawianie konstrukcji w tym miejscu, a w świetle prawa może nawet zażądać jej rozebrania.

Najlepszym rozwiązaniem, jest wspólne uzgodnienie z sąsiadem kwestii ogrodzenia i ustalenie kosztów.

Jeżeli jednak nie można dojść do wspólnego porozumienia. Wykłócanie się o ziemię, to już w zasadzie nasz sport, pokazany m.in. w filmografii, przykładowo jak Kargul i Pawlak prowadzili wojny o to, do kogo należy skrawek miedzy szerokiej „na trzy palce”, co wówczas prowadziło do uśmiechu na twarzy, jednak czasem może się przeobrazić w wielki konflikt.

Jakie mamy prawa?

Załóżmy, że jesteśmy właścicielami działki, bezpośrednio graniczącej z ziemią naszego sąsiada.

Czy decydując się na zamontowanie ogrodzenia, możemy ubiegać się o częściowe pokrycie kosztów związanych z taką inwestycją?

Po pierwsze wskazać należy, że nie ma w Polsce przepisów, które nakazywałyby od właścicieli ogradzania swoich posesji, działek. Budowa ogrodzenia jest wyłącznie suwerenną decyzją właściciela działki i do jego postawienia nie potrzebujemy żadnego pozwolenia.

Ponadto prawo nie wymaga od nas zgłaszania do urzędu planów postawienia ogrodzenia, o ile nie przekroczy ono 2,2 m wysokości, licząc od poziomu gruntu.

Poniżej dwa różne przykłady: 

  1. Kiedy ogrodzenie będzie stawiane na naszym terenie i jego elementy nie będą wykraczać poza obszar naszej działki, nie musimy pytać naszego sąsiada o zgodę. W takim przypadku sąsiad nie ma obowiązku pokrywania części kosztów stawianego ogrodzenia.
  2. Natomiast w przypadku, kiedy ogrodzenie zostanie wybudowane w linii rozgraniczenia sąsiadujących działek, która jest własnością obu właścicieli działek, wszystko zależy od ustaleń, jakie poczynimy z sąsiadem:
  3. zgodnie z prawem stawiając ogrodzenie w linii rozgraniczenia działek bez zgody sąsiada, może on domagać się rozebrania konstrukcji, dzierżawy lub wykupu wspomnianej linii ziemi. Takie świadome rozwiązanie jest dosyć ryzykowne i może doprowadzić do dużego konfliktu,
  4. z kolei w sytuacji, gdy ogrodzenie powstanie na linii rozgraniczenia w porozumieniu z właścicielami obu działek, wówczas powinno być ono sfinansowane i utrzymywane w równym stopniu, przez obu właścicieli.

Warto w takich sytuacjach zdecydować o spisaniu porozumienia i zawarcia w nim wszystkich szczegółów dotyczących podziału kosztów budowy i utrzymania ogrodzenia. 

Zapraszam serdecznie na kolejne ciekawostki prawne 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *