Zmiany w zakresie zasiedzenia służebności przesyłu

Postanowienie z 24 lutego 2023 r., sygnatura akt ​III CZP 108/22

Zasiedzenie służebności przesyłu przed zmianą kodeksu (prawo.pl) – zachęcam do przeczytania artykułu.

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala na korzystanie z urządzeń i instalacji służących do przesyłu energii elektrycznej, gazowej, płynów i innych substancji itp. na nieruchomości obciążonej.

Przedsiębiorca prowadzący działalność przesyłową, będący właścicielem urządzeń do przesyłu lub zamierzający je wybudować, korzystając z nieruchomości jest osobą na rzecz, której ustanawia się służebność przesyłu. 

Zasady ustanowienia służebności i zawarcia umowy, regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 3051– 3054 k.c)

Ustanowienie służebności przesyłu następuje zazwyczaj na podstawie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, zdecydowanie rzadziej w wyniku orzeczenia sądu czy też w trzeci dopuszczalny sposób (poza najrzadziej spotykanym zasiedzeniem) – za sprawą decyzji administracyjnej.

W przypadku umownego ustanowienia służebności przesyłu właściciel nieruchomości bądź użytkownik wieczysty gruntu zobligowany jest do złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. W każdym przypadku konieczny jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu w dziale III księgi wieczystej.

Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *