Prosument wirtualny – zmiany w energetyce od 2.07.2024 r.

Podstawa prawna

Art. 2 pkt 27b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2376) zmieniającej nin. ustawę o odnawialnych źródłach energii, z tym że w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej wejdzie w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

Status wirtualnego prosumenta będzie pozwalać czerpać korzyści  z energii odnawialnej na drodze nabycia praw do określonej części wyprodukowanej energii z instalacji znajdującej się poza jego miejscem zamieszkania (czyli w innym miejscu niż posiada się licznik energii).

Prosument wirtualny będzie posiadł analogiczny, do rozwiązań stosowanych wobec klasycznego prosumenta energii odnawialnej, system rozliczeń, tj. net-billing, który zakłada obecnie odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z tej sieci, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego. 

Rozliczenia energii przeprowadza się z wykorzystaniem indywidualnych kont, tzw. „kont prosumenckich”, które prowadzą sprzedawcy energii.

W praktyce, dzięki zmianom w przepisach, wiele podmiotów będzie miało możliwość uzyskania statusu wirtualnego prosumenta. Będzie mógł nim być na przykład przedsiębiorca, który posiada mikroinstalację w innym województwie niż siedziba firmy.

Prosumentem wirtualnym energii odnawialnej będą mogli zostać również konsumenci. 

To duża zaleta wprowadzonej nowelizacji.
Ustawa przewiduje również, że prosument wirtualny będzie mógł posiadać własną instalację fotowoltaiczną lub posiadać w niej udziały.
Często powodem rezygnacji z inwestowania w fotowoltaikę okazuje się zbyt mała powierzchnia dachu. Teraz nie będzie to już problemem, ponieważ inwestycja będzie mogła znajdować się poza miejscem, w którym zużywana jest energia.

Dlatego na nowych przepisach, które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r., mogą skorzystać m.in.:

 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • deweloperzy;
 • zarządcy i właściciele biurowców;
 • administratorzy obiektów sakralnych;
 • firmy;
 • osiedla „bliźniaków”.

Zaznaczyć należy, że osoby, które ze względu na ograniczoną ilość miejsca do montażu instalacji fotowoltaicznej lub nieodpowiednią do tego konstrukcję budynku, nie mogły do tej pory być posiadaczami fotowoltaiki. Dzięki zmianom będą mogły czerpać energię z odnawialnych źródeł – instalacji, zlokalizowanej w innym miejscu niż ich miejsce zamieszkania.

Energię będzie można jednak pozyskiwać wyłącznie do potrzeb własnych.

Kto może zostać prosumentem wirtualnym

Prosument wirtualny to prosument wytwarzający energię poza miejscem, w którym ma być ona używana.

Aby zostać prosumentem wirtualnym, będzie trzeba spełnić następujące warunki:

 • być osobą fizyczną lub prawną;
 • posiadać miejsce poboru energii elektrycznej w Polsce;
 • wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii w instalacji o mocy do 50 kW;
 • przyłączyć instalację do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu niż miejsce poboru energii elektrycznej;
 • nie być przedsiębiorcą, dla którego wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stanowi przedmiot przeważającej działalności gospodarczej.

Jakie obowiązki będzie miał prosument wirtualny

Prosument wirtualny będzie miał następujące obowiązki:

 • zgłosić instalację fotowoltaiczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);
 • zawarcie umowy z OSD o przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej;
 • zawarcie umowy z OSD o rozliczenie energii elektrycznej;
 • prowadzenie ewidencji energii elektrycznej wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej;
 • przekazywanie OSD informacji o wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Jak rozliczany będzie prosument wirtualny

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że osoba fizyczna (np. mieszkająca w bloku), która zdecyduje się na zostanie prosumentem wirtualnym, będzie miała dokładnie taki sam licznik prądu oraz będzie obowiązywać ją wcześniej wybrana Taryfa ustalona z dostawcą energii (G11, G12 itd.).

Prosument wirtualny będzie rozliczany ze sprzedawcą energii według cen rynkowych. Ze względu na odległość między punktem poboru a źródłem wytwarzania, nie będzie występować w tym przypadku autokonsumpcja prądu.

W przypadku, gdy prosument wirtualny wyprodukuje więcej energii elektrycznej niż zużyje, nadwyżka energii będzie wprowadzana do sieci dystrybucyjnej. Prosument wirtualny otrzyma za nią wynagrodzenie od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wysokość wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cen rynkowych energii elektrycznej.

Jakie korzyści daje bycie prosumentem wirtualnym

Prosument wirtualny może czerpać z tych samych korzyści, co prosument fizyczny, czyli:

 • obniżenie rachunków za prąd;
 • wsparcie dla rozwoju energetyki odnawialnej;
 • ochrona środowiska.

Jak będzie można zostać prosumentem wirtualnym

Aby zostać prosumentem wirtualnym, należy:

 1. wybrać firmę, która oferuje usługi w zakresie prosumentury wirtualnej.
 2. złożyć wniosek do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.
 3. zawrzeć umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o rozliczenie energii elektrycznej.

Dlaczego warto zostać prosumentem wirtualnym

Prosument wirtualny to nowa możliwość dla osób, które chcą korzystać z energii słonecznej, ale nie mają możliwości lub nie chcą instalować własnej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu rozwiązaniu mogą czerpać z tych samych korzyści, co prosument fizyczny, czyli obniżyć rachunki za prąd i wspierać rozwój energetyki odnawialnej.

Na jakie dofinansowanie może liczyć prosument

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest obciążeniem dla domowego budżetu. Koszt montażu fotowoltaiki to wydatek w wysokości średnio 20–25 tys. zł (w zależności od mocy instalacji). Dlatego od kilku lat bardzo dużą popularnością cieszą się programy wsparcia tego typu przedsięwzięć – zarówno te ogólnopolskie, jak i lokalne. Stały się one ważnym impulsem do rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce. Obecnie inwestorzy, którzy planują montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z kilku źródeł dofinansowania

Dzięki różnym formom dofinansowania  prosumencka instalacja fotowoltaiczna będzie wymagała mniejszego wkładu własnego. 

Rodzaje dofinansowania:

1. Możliwość finansowania inwestycji kredytem ratalnym EKORATY RRSO 8,64%

 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu nawet na 12 lat
 • pierwszą płatność po 2 miesiącach
 • stałą ratę kredytu przez cały okres obowiązywania umowy
 • kredyt do 120 000 zł
 • proces kredytowy online do kwoty 29 840 zł
 • dostosowanie raty do Twoich możliwości

2. Najpopularniejszą formą dofinansowania jest program „Mój Prąd”. Uruchomiona była już piąta edycja, która dobiegła do końca z dniem 22.12.2023 r., a prace nad kolejną edycją jeszcze trwają.

3. Program Czyste Powietrze:

Warto pamiętać, że warunkiem otrzymania wsparcia jest w tym przypadku wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła (spełniające wymagania techniczne określone w programie).

Wnioskując o dofinansowanie, w dokumentacji aplikacyjnej należy ująć równocześnie obydwa zadania (wymianę ogrzewania oraz montaż instalacji fotowoltaicznej). Jeżeli w budynku zainstalowane jest efektywne źródło ciepła, nie ma możliwości skorzystania z dotacji na instalację PV.

Dodatkowo, wnioskodawca musi być stroną umowy kompleksowej z OSD.

Wsparciem z programu „Czyste Powietrze” objęte są instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW.

Trzeba również zaznaczyć, że dofinansowaniu nie podlegają zadania związane ze zwiększeniem mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

4. Ulga termomodernizacyjna – przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ulgę można odliczyć w zeznaniu podatkowym od:

• dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,

• dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,

• przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

5. Indywidualne programy prowadzone przez sprzedawców fotowoltaiki czy władze lokalne (np. Urzędy Miast).

Możliwość skorzystania z dofinansowania dotyczy montażu:

 • pompy ciepła
 • instalacji fotowoltaicznej
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Masz więcej pytań, chcesz rozwiać wątpliwości ? Zapraszam KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *